Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 w Katowicach

ul. Słowiańska 1, 40 - 216 Katowice, tel. 322599856, e-mail: sekretariat@sp40katowice.pl

Od 1 września 2023 r. rozpoczyna działalność Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 w Katowicach, utworzony na  mocy uchwały Nr LIX/1239/23 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2023r. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice, nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty. W skład Zespołu wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Słowiańska 1

- Miejskie Przedszkole Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków w Katowicach, ul. Puławska 9

- Miejskie Przedszkole Nr 97 w Katowicach, ul. Wiślana 9.

Szczegółowe informacje o działalności poszczególnych jednostek zespołu znajdują się na ich własnych stronach www.

Sekretariat Zespołu  znajduje się w SP 40 przy ulicy Słowiańskiej 1.